بخش های مرتبط
پيام
mp3 player شوکر
+ و زندگي . . . هميشه جاري . . . هميشه جاريست! در سلول هاي طبيعت در قلب زمين خاکي زندگي آميخته اي از خاطره هاست!!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
فيروزه عليدادي... عكس: بهار 94
بسيار عالي
متنش چطوره خواهري؟ يه جوريه انگار
اون بهتر بود؟
هم متن هم عکس هر دو عالي
ممنون خواهري خوبم@};-
سنگ صبور
هميشه جاري . . .
سپاس@};-
زيباست خواهري@};-
ممنون آجي:)@};-
mp3 player شوکر