بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ آسماني! تو در آن گستره خورشيدي کن من همين قدر که گرم است زمينم، کافيست
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
پرتوهاي خورشيد خيلي قشنگه... کاش بجاي ساختمونه يه منظره ديگه بود
عه من قنديلا رو نديه بودم:)
ساعت دماسنج