شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ گاهي از دور... گاهي از نزديك حركات تو مثل شاپرك است وقت آتش گرفتن از گرما خنده ات مثل بستني خنك است خنده هاي توام شبيه خودت مثل يخ در بهشت... دلچسبند داستان هاي كودكانه ما گرچه تكراري اند... مي چسبند
کيست اين ني ني خوشگل @};- B-)
آخي نازي... =) @};- اسم اين کوچولوي خوشگل چيه ؟
@};- به به بسيار زيبا ....احسنت زهرا جان ...:)
ممنون آبجي نگارستان:)@};-
@};- :) زنده باشن ان شالله
ممنونم @};-
خدا حفظش کنه ...:) @};-
خدا براتون حفظش کنه@};-
شيطون نيست فرشته است B-)
ممنون خواهرطلوع:)@};-
ممنونم زهراخانم@};-
اين فيد و تغيير دادي؟ چه قشنگ شده:)@};-
نه تغيير ندادم همين بود آجي...ممنون:)@};-
آخي....خنده هاي توام شبيه خودت مثل يخ در بهشت... دلچسبند
:) @};-
چه نازه ....خدا حفظش کنه :) @};-
:) ممنون@};-
@};- @};- @};- :-)
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top